Nawigacja
Strona Główna
Zarząd OSP
Członkowie OSP
Historia OSP
Nasz Patron
Kontakt
Galeria zdjęć

Stopnie w OSP
Medale i Odznaczenia
Charakterystyka Wozu
Alarmowanie o zagrożeniu
Grupy Pożarów
Podręczne Środki Gaśnicze

Linki
Księga Gości
Buttony

1% Na Straż


Zarząd Gminny ZOSP RP Lisia Góra


Sołectwo Pawęzów


Gmina Lisia Góra


OSP Brzozówka


Związek OSP RP


Komenda Główna PSP Tarnów


Komenda Główna PSP


Pismo Strażak

 
 
Najnowsze informacje OSP Pawęzów
Ochotnicza Straż Pożarna W Pawęzowie
Ogólna Charakterystyka Samochodów Ratownictwa

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SAMOCHODÓW RATOWNICTWA

Samochód pożarniczy: to samochód używany do zwalczania pożarów i/lub ratownictwa.

Samochód gaśniczy: to samochód przystosowany do przewożenia ludzi i środków technicznych przeznaczonych do prowadzenia samodzielnej akcji gaśniczej.

Samochód specjalny: to samochód przystosowany do przewozu ludzi oraz sprzętu potrzebnego do wykonywania zadań specjalny przy akcjach ratowniczych.

Samochód ratowniczo – gaśniczy: jest to połączenie samochodu gaśniczego ze samochodem specjalnym.

Kontener wymienny: to kontener specjalnego przeznaczenia, który może być nakładany na odpowiedni pojazd i zdejmowany z tego pojazdu.

KLASY POŻARNICZYCH SAMOCHODÓW RATOWNICZO - GAŚNICZYCH

1. w zależności od rzeczywistej masy całkowitej pojazdu wg. Polskiej Normy PN-79/M-51300 (została zastąpiona przez normę unijną) :

klasa lekka (L): do 7,5 t
klasa średnia : od 7,5 do 14 t
klasa ciężka (C): powyżej 14 t
2. w zależności od zdolności do poruszania się na określonych nawierzchniach:

kategoria 1 – miejskie to pojazdy samochodowe przeznaczone do poruszania się po drogach o twardej nawierzchni,
kategoria 2 – uterenowione to pojazdy samochodowe zdolne do poruszania się po wszystkich drogach o twardej nawierzchni i w ograniczonym zakresie poza tymi drogami,
kategoria 3 – terenowe to pojazdy samochodowe zdolne do poruszaniasię po wszystkich drogach i bezdrożach.
OZNAKOWANIE SAMOCHODÓW POŻARNICZYCH

W Polsce stosuje się najczęściej oznaczenia zgodne z normą PN-79/M-51300. Określają one najważniejsze cechy pojazdu: (w tej kolejności) typ pojazdu, klasę wagową, typ i wyposażenie pojazdu specjalnego lub wyposażenie pojazdu gaśniczego, np.:

C - 2 - 5 - 6000 - 9/4000 - 2

C – klasa ciężka,
2 – kategoria uterenowienia,
5 – ilość osób w kabinie,
6000 – pojemność zbiornika na wodę w [ l ],
9/4000 – parametry pompy (wydajność 4000 [ l/min] przy ciśnieniu 9 [bar] ),
2 – agregat prądotwórczy.
Oznaczenia literowe samochodów pożarniczych:

G – gaśniczy

C – ciężki (powyżej 12t)

L – lekki (do 3,5t)

M - motopompa [hl/min]

A - autopompa [hl/min]

B - zbiornik wody [m3]

Pr - proszkowy [kg]

Sn - śniegowy [kg CO2]

S - specjalne:

D - drabina [m]

H - podnośnik hydrauliczny[m]

W - wężowy [m]

Z - cysterna [m3]

Dz - dźwig [t]

On - oświetleniowy [kW]

Kn - kontenerowy

Kw - kwatermistrzowski

Op - operacyjny

Dł - dowodzenia i łączności

San - sanitarny

Wys - wysokościowy

Wt - z wyposażeniem warsztatowym

T - ze sprzętem do katastrof budowlanych i innych

P-gaz, P-dym - z urządzeniami przeciw gazowo – dymnymi

Rd, Rt, Rch, Rw - ratownictwo drogowe, techniczne, chemiczne, wodne

R - rozpoznania

np. GCBA – samochód gaśniczy ciężki ze zbiornikiem wody o pojemności 5 m3 autopompa o wydajności 24 hl/min, środek pianotwórczy 10 % pojemności zbiornika
           

Zegar
Kontakt z Adminem
Główny Administrator

Paweł Schab

 Gadu Gadu :5799763
Email: pa_schab@o2.pl
 
Nabór Do OSP Pawęzów
OSP Pawęzów to jednostka, która łączy nowoczesność z tradycją.
Nowoczesny sprzęt i profesjonalne wyszkolenie strażaków
gwarantują prawidłowe działanie podczas każdego rodzaju akcji.
Jeżeli interesujesz się strażą pożarną, chciałbyś pomagać ludziom -
zostań strażakiem OSP Pawęzów.
Zapraszamy również do Młodzieżowej Drużyny i nowo powstałej Drużyny Dziewczęcej.
Nr Rachunku   Bankowego
25 8591 0007 0110 0310 8015 0001 Ochotnicza Straż Pożarna w Pawęzowie Pawęzów 73 33-103 Tarnów woj.Małopolskie