Nawigacja
Strona Główna
Zarząd OSP
Członkowie OSP
Historia OSP
Nasz Patron
Kontakt
Galeria zdjęć

Stopnie w OSP
Medale i Odznaczenia
Charakterystyka Wozu
Alarmowanie o zagrożeniu
Grupy Pożarów
Podręczne Środki Gaśnicze

Linki
Księga Gości
Buttony

1% Na Straż


Zarząd Gminny ZOSP RP Lisia Góra


Sołectwo Pawęzów


Gmina Lisia Góra


OSP Brzozówka


Związek OSP RP


Komenda Główna PSP Tarnów


Komenda Główna PSP


Pismo Strażak

 
 
Najnowsze informacje OSP Pawęzów
Ochotnicza Straż Pożarna W Pawęzowie
Podręczne Środki Gaśnicze

Podręczne Środki Gaśnicze


Do samodzielnego gaszenia pożarów w „zarodku” służą tzw. podręczne środki gaśnicze do których należą: woda, piasek, gaśnice, koce gaśnicze, hydronetki, agregaty gaśnicze, bosaki, siekiery, łopaty, drabiny, wiadra.


Najczęściej wykorzystywane są koce gaśnicze i gaśnice (ze względu na wygodę użycia, dostępność i efektywność). Posiadają one wyraźne oznaczenia literowe świadczące o tym, do gaszenia jakiego rodzaju pożaru są przeznaczone:


A Ciała stałe pochodzenia organicznego, przy spalaniu których występuje zjawisko żarzenia (drewno, papier),

B Ciecze płynne i stałe topniejące w skutek ciepła (benzyna, rozpuszczalniki, smoła, topiące się tworzywa sztuczne),

C Gazy palne (gaz ziemny, acetylen, propan-butan),

D Pożary metali (magnez, sód, uran),

E Pożary z grup ABCD występujące w obrębie urządzeń pod napięciem.


Do gaszenia każdego z nich należy używać odpowiednich środków gaśniczych:

do grupy A - woda, piana gaśnicza, proszek gaśniczy, dwutlenek węgla.

do grupy B - piana gaśnicza, proszek gaśniczy, dwutlenek węgla, halon;

do grupy C - proszek gaśniczy, dwutlenek węgla, halon;

do grupy D - proszek gaśniczy, dwutlenek węgla, halon.


Należy pamiętać o tym, że przy użyciu gaśnic (żadnego typu) nie można gasić płonących na ludziach ubrań ze względy na bardzo niską temperaturę środka gaśniczego (należy to robić przy użyciu koca gaśniczego), obowiązuje również całkowity zakaz gaszenia wodą lub gaśnicami pianowymi urządzeń pod napięciem (grozi to porażeniem prądem), metali oraz karbidu. Przy użyciu wody nie należy gasić również tłuszczy, paliw oraz olejów.

Opis środków gaśniczych.

GAŚNICA PIANOWA

Jest przeznaczona do gaszenia pożarów grupy A i B. Jest wykonana z metalowego pojemnika o kształcie cylindrycznym, na którym znajduje się pyszczek do wytrysku środka gaśniczego, zbijak do uruchomienia gaśnicy, uchwyty i instrukcja jej obsługi. Wnętrze gaśnicy wypełniają środki alkaliczne w roztworze wodnym środka pianotwórczego oraz kwas w podwieszonym pojemniku. Po uruchomieniu gaśnicy, czyli po uderzeniu zbijakiem o twardy przedmiot, następuje zmieszanie obu cieczy, wydzielanie dużej ilości węgla, tworzenie się piany i podwyższenie ciśnienia, które wy-rzuca pianę na zewnątrz.

GAŚNICA ŚNIEGOWA

Przeznaczona do gaszenia pożarów grupy B, C i D. Do wyrzucania środka gaśniczego służy dysza wylotowa połączona z korpusem elastycznego węża. W głównej części ma zawór i dźwignię do uruchomienia gaśnicy, a z boku uchwyt. Wnętrze gaśnicy jest wypełnione ciekłym dwutlenkiem węgla, który po otwarciu zaworu wydostaje się na zewnątrz, gwałtownie się rozpręża i przechodzi w stan gazowy.

GAŚNICA PROSZKOWA

Zawiera proszek gaśniczy pod stałym ciśnieniem np. azot lub gaz. Znajduje się on w dodatkowym zbiorniku.

HYDRONETKA

Przenośny pojemnik wyposażony w zbiornik, pompkę tłoczną i wężyk z prądowniczką. Zawiera ok 15 l wody

GAŚNICA HALONOWA


Wypełniona cieczą o bardzo niskiej temperaturze parownia. W trakcie gaszenia wydzielają się gazy, które są szkodliwe dla zdrowia. Obecnie wycofuje się z użycia gaśnice halonowe.

KOC GAŚNICZY

Wykonany z tkaniny niepalnej o powierzchni ok. 2 m2. Kocem okrywamy źródło ognia, a obrzeża dokładnie dociskamy do podłoża, dzięki czemu ograniczamy dostęp tlenu do palącego się materiału

AGREGAT GAŚNICZY

Sprzęt gaśniczy mający zapas środków w ilości większej niż 20 kg ((od 25 kg do 750 kg). Są wyposażone w kółka. Dzielimy na agregaty: pianowe, halonowe, proszkowe i śniegowe.Należy pamiętać o okresowych przeglądach. Zabezpieczy to nas przed tragicznymi niespodziankami i zagwarantuje, że sprzęt gaśniczy zadziała zawsze, kiedy zajdzie potrzeba jego użycia. Nie będziesz bezradny jak ogień będzie się rozprzestrzeniał.


Bez względu na to, jak skuteczne mamy środki gaśnicze, należy pamiętać,
że lepiej, taniej, łatwiej i bezpieczniej jest chronić niż gasić.

Zegar
Kontakt z Adminem
Główny Administrator

Paweł Schab

 Gadu Gadu :5799763
Email: pa_schab@o2.pl
 
Nabór Do OSP Pawęzów
OSP Pawęzów to jednostka, która łączy nowoczesność z tradycją.
Nowoczesny sprzęt i profesjonalne wyszkolenie strażaków
gwarantują prawidłowe działanie podczas każdego rodzaju akcji.
Jeżeli interesujesz się strażą pożarną, chciałbyś pomagać ludziom -
zostań strażakiem OSP Pawęzów.
Zapraszamy również do Młodzieżowej Drużyny i nowo powstałej Drużyny Dziewczęcej.
 
  Nr Rachunku   Bankowego  
25 8591 0007 0110 0310 8015 0001 Ochotnicza Straż Pożarna w Pawęzowie Pawęzów 73 33-103 Tarnów woj.Małopolskie